Kariera

Nie boisz się wyzwań? Masz doświadczenia w pracy w branży lub chcesz je zdobyć?  Masz analityczny umysł? Chcesz dołączyć do firmy o ugruntowanej pozycji na rynku ogólnoświatowym? Dołącz do nas!

Obejrzyj jak się u nas pracuje :

Dział produkcyjny (film)

Dział narzędziowy (film)

Aktualne oferty:

Elektryk

Ślusarz

Mechanik

Magazynier

Operator maszyn produkcyjnych

Naszym pracownikom oferujemy:

INFORMACJA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poland Tokai Okaya Manufacturing sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie (Ostaszewo 57 G, 87-148 Łysomice), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000263723, z kapitałem zakładowym w wysokości 35.005.000 zł, NIP: 956-218-01-53 REGON: 340208349.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem e-mail rodo@ptom.com.pl, pod numerem telefonu 56-652 46 00 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani przekazywane do państw trzecich.
5. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego. W uzasadnionych wypadkach Państwa dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
a) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) Sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c) Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) Przenoszenia danych.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało koniecznością wstępnego odrzucenia Państwa kandydatury.
9. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.