Środowisko

Jako międzynarodowa firma w pełni rozumiemy, że tylko przez tworzenie wzajemnie korzystnych relacji z klientami, a także dzięki realizacji podejścia opartego o zasady zrównoważonego rozwoju, możemy zapewnić sukces naszej firmy. Fundamentem tych relacji jest dostarczanie najwyższej jakości wyrobów i ciągłe podnoszenie satysfakcji naszych klientów powiązane z troską o otaczające nas środowisko naturalne. Aby dążyć do tego celu wdrożyliśmy w naszej firmie:

Grupa Okaya oraz PTO są świadome swojego wpływu na środowisko naturalne. W związku z tym podejmują szereg działań mających na celu identyfikację oddziaływań i minimalizowanie negatywnych skutków na ekosystem.

W PTO prowadzona jest między innymi w pełni nadzorowana i selektywna gospodarka odpadami. Obejmuje ona zarówno procesy produkcyjne jak i wszelkie inne wynikające związane z funkcjonowaniem spółki.

Nasz zakład został zaprojektowany z uwzględnieniem najnowszych technologii i praktyk gwarantujących minimalizacje wpływu na środowisko.

Spośród wszystkich aspektów środowiskowych dotyczących działalności naszej Firmy wyodrębniliśmy te najbardziej istotne. Dla każdego z nich opracowany został program środowiskowy oraz szereg działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.