Środowisko

Jako międzynarodowa firma w pełni rozumiemy, że tylko przez tworzenie wzajemnie korzystnych relacji z klientami, a także dzięki realizacji podejścia opartego o zasady zrównoważonego rozwoju, możemy zapewnić sukces naszej firmy. Fundamentem tych relacji jest dostarczanie najwyższej jakości wyrobów i ciągłe podnoszenie satysfakcji naszych klientów powiązane z troską o otaczające nas środowisko naturalne. Aby dążyć do tego celu wdrożyliśmy w naszej firmie:

Strategia energetyczna Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o. na lata 2017-2027.

 • 2011, czerwiec– otrzymanie certyfikatu ISO 14001
 • 2017, 2021audyty efektywności energetycznej
 • Redukcja zużycia prądu:
  przyjmując rok 2018 jako bazowy,
  – 2018- 3501MWh
  – 2019- 3295MWh ( zużycie -6,25%, przy 10,42% wzroście sprzedaży)
  – 2020- 3164MWh ( zużycie -10,65%, przy 24,44% wzroście sprzedaży)
  – 2021- 3400MWh ( zużycie -2,97%, przy 46,97% wzroście sprzedaży)
  – 2022- 3466MWh ( zużycie -1%, przy 105,34% wzroście sprzedaży)
 • Ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej, strat sieciowych związanych z przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej i gazu ziemnego
 • Continuous Improvement– optymalizacje transportu, dostaw, procesów pod kątem obniżenia energochłonności
 • Wymiana oświetlenia na ledowe
  – 2019- I hala
  – 2020- II hala
  – 2022- teren zewnętrzny
 • 2021, listopad– montaż instalacji fotowoltaicznej
 • 2022, styczeń– obliczenie śladu węglowego
 • 2022, marzec– montaż systemu odzyskiwania energii z kompresorów/instalacji sprężonego powietrza
 • 2023, styczeń- przejście na dostawcę energii oferującego certyfikat z Rejestru Gwarancji Pochodzenia, który potwierdza, że wygenerowana przez naszą firmę ilość energii elektrycznej została wyprodukowana w źródłach przyjaznych środowisku
 • 2023, wrzesieńwymiana energochłonnych urządzeń grzewczych na wodne ogrzewane gazem