Spawanie

W oparciu o nowoczesne rozwiązania firmy SKS przygotowaliśmy dla naszych klientów zrobotyzowaną celę spawalniczą, która gwarantuje wysoką jakość oraz powtarzalność procesu spawania. Cela wyposażona jest w niezawodnego robota Yasakawa Motoman o dużym zasięgu ruchu w pięciu osiach. Spawanie odbywa się metodą MIG/MAG. Największą korzyścią z zastosowania spawania MIG/MAG jest kontrolowane przejście materiału. W podstawowej fazie prądowej doprowadzanie energii jest zredukowane na tyle, że łuk spawalniczy tylko jarzy się stabilnie, utrzymując wstępne rozgrzanie powierzchni elementu. Główna faza prądowa natomiast zapewnia, dzięki dokładnie dawkowanemu impulsowi prądowemu, zdefiniowane odrywanie kropli. Wykluczone jest niepożądane zwarcie wraz z równoczesną eksplozją kropli i niekontrolowane rozpryski spawalnicze.

 

Zalety:

– dobra wydajność stapiania,
– głębokie wtopienie,
– łatwa obsługa
– pełna mechanizacja,
– wysoka rentowność,
– możliwość obserwacji jeziorka spawalniczego i łuku,
– możliwość spawania szerokiego asortymentu materiałów,
– wysoka wydajność procesu,
– możliwość mechanizacji i robotyzacji procesu.

Metoda jest stosowana do łączenia stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, aluminium i jego stopów, magnezu i jego stopów, niklu i jego stopów, miedzi i jej stopów oraz stopów tytanu.