Certyfikaty

Jako międzynarodowa firma w pełni rozumiemy, że tylko przez tworzenie wzajemnie korzystnych relacji z klientami, a także dzięki realizacji podejścia opartego o zasady zrównoważonego rozwoju, możemy zapewnić sukces naszej firmy. Fundamentem tych relacji jest dostarczanie najwyższej jakości wyrobów i ciągłe podnoszenie satysfakcji naszych klientów powiązane z troską o otaczające nas środowisko naturalne. Aby dążyć do tego celu wdrożyliśmy w naszej firmie:

System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015 certyfikowany po raz pierwszy w 2010 roku przez jednostkę certyfikującą Dekra Certification Sp. z o.o. Od chwili wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością jest on nieustannie rozwijany m.in. poprzez prowadzenie działań doskonalących, korygujących i zapobiegawczych oraz ciągłe monitorowanie stopnia zadowolenia klientów.

System Zarządzania Jakością zgodny z normą IATF 16949:2016 wdrożony w 2012 roku i certyfikowany po raz pierwszy 4 lutego 2013 r. również przez jednostkę certyfikującą Dekra Certification Sp. z o.o. Wdrożenie i certyfikowane ww. Systemu pozwoliło nam sprostać wymaganiom stawianym przez rynek motoryzacyjny, a tym samym zwiększyć zaufanie już współpracujących z nami klientów.

System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO14001:2015 został certyfikowany po raz pierwszy w 2011 roku. Firmą, która w drodze audytu potwierdziła spełnienie przez naszą firmę wymagań w/w normy oraz wymagań prawnych i innych, do których spełnienia się zobowiązaliśmy, również w tym przypadku była Dekra Certification Sp. z o.o.