Środowisko

Strona główna » Jakość » Środowisko

Środowisko

Grupa Okaya oraz PTO są świadome swojego wpływu na środowisko naturalne. W związku z tym podejmują szereg działań mających na celu identyfikację oddziaływań i minimalizowanie negatywnych skutków na ekosystem.

środowiskoW PTO prowadzona jest między innymi w pełni nadzorowana i selektywna gospodarka odpadami. Obejmuje ona zarówno procesy produkcyjne jak i wszelkie inne wynikające związane z funkcjonowaniem spółki.

Nasz zakład został zaprojektowany z uwzględnieniem najnowszych technologii i praktyk gwarantujących minimalizacje wpływu na środowisko.

Spośród wszystkich aspektów środowiskowych dotyczących działalności naszej Firmy wyodrębniliśmy te najbardziej istotne. Dla każdego z nich opracowany został program środowiskowy oraz szereg działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.