Historia

Strona główna » Firma » Historia

Historia PTO

Systematycznie postępujący rozwój firmy przyczyniający się do wzrostu jej finansowego potencjału umożliwił działalność w nowoczesnej fabryce.

Naszą historię możemy ująć w następujących datach:

 •     czerwiec 2006 – powstanie spółki Poland Tokai Okaya Manufacturing z siedzibą w Ostaszewie koło Torunia
 •     listopad 2006 – rozpoczęcie budowy fabryki
 •     sierpień 2007 – otwarcie i start produkcji
 •     marzec/maj 2008 – podwojenie przestrzeni i mocy produkcyjnej fabryki
 •     sierpień 2009 – rozpoczęcie pierwszego w Europie montażu modułów telewizyjnych technologii LED w telewizorach
 •     sierpień 2010 – uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008
 •     czerwiec 2011 – pierwsze dostawy na masową skalę do sektora motoryzacyjnego
 •     czerwiec 2011 – uzyskanie certyfikatu ISO 14 000
 •     styczeń 2012 – pierwsza ocena wydajności dostaw do sektora motoryzacyjnego – miano najlepszego dostawcy w    branży metalowej utrzymujące się do dnia dzisiejszego
 •     luty 2013 –  uzyskanie certyfikatu ISO: TS 16949
 •     kwiecień 2013 – instalacja zrobotyzowanej celi spawalniczej oraz urządzeń do tampodruku
 •     luty 2014 – Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o. została wyróżniona przez firmę Samsung Electronics Co. Ltd, jako jeden z najlepszych dostawców

historia