Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu

1.06.2017
Strona główna » Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu

W dniu 23.02.2017 PTOM podpisało porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, stając się patronem kierunku Zarządzanie Jakością. Porozumienie obejmuje doradztwo i konsultację przy tworzeniu programów studiów i praktyk studenckich oraz przeprowadzanie zajęć i spotkań ze studentami.